We breed with love and passion for the true Samoyed - Chováme s láskou a vášňou pre plemeno samojed

WELCOME - VITAJTE - updated Nomber 9, 2017

2016: 20 years Anniversary 2016: 20 ročné výročie

Gallery of our World/European Winners

Sme pyšní na našu Svetovú Víťazku! / Proud of our World Winner!